TFP, z anglického Time For Prints, označuje fotenie, pri ktorom po vzájomnej dohode fotograf poskytuje fotografovanému subjektu snímky (takmer) zadarmo.

Prečo takmer zadarmo? Obe strany, ako fotograf, tak aj fotografovaný, musia foteniu venovať čas. Vlastníkom snímok je, tak ako bežne, fotograf, poskytuje ich však fotografovanému v dohodnutom formáte a rozmere na vlastnú prezentáciu zdarma. Obaja, fotograf i fotografovaný, môžu teda používať fotky, ktoré počas TFP vzniknú, na vlastnú propagáciu, v portfóliu, na sociálnych sieťach a podobne. Rozsah a možnosti použitia snímok býva upravený v dohode, ktorú obe strany spoločne pred fotením uzatvárajú. Príklad takejto dohody je vám k dispozícii (v novom okne).

Čo poviete, lákavá cesta ako získať fotky zdarma? Na určitú, zatiaľ nie definovanú dobu, vám ponúkam túto možnosť aj ja. Stačí sa odhodlať a ozvať prostredníctvom formulára na tejto stránke. Aj vaše fotky potom možno nájdete v mojom portfóliu.